Dự án thực hiện

Công trình chung cư – Ba Đình Hà Nội

Công trình chung cư – Cầu Giấy Hà Nội

Công trình nhà xưởng – Đống Đa Hà Nội

Công trình nhà phố – Hà Đông Hà Nội

Công trình nhà Anh Minh – Ba Đình Hà Nội

Công trình nhà Anh Quốc – Hoàn Kiếm Hà Nội

Công trình nhà Anh Dương – Ba Đình Hà Nội

Công trình nhà Anh Hùng – Cầu Giấy Hà Nội

Công trình nhà Chị Hà – Đống Đa Hà Nội

Công trình nhà Anh Dũng – Hà Đông Hà Nội

Công trình nhà Chị yến – Hoàn Kiếm Hà Nội